...

Nadomještanje vlastitih nedostataka

Poznati psihijatar u velikoj dvorani držao je javno predavanje o svojoj teoriji "Organski nedostaci":

- "Da bi nadoknadili svoje nedostatke, ljudi se često trude da ih kompenziraju upravo suprotnim težnjama. Tako, na primjer, slabići se trude da postanu vrhunski atletičari, oni koji mucaju baš bi željeli postati dobri govornici, osobe sa slabim vidom teže da postanu umjetnici u slikarstvu i dr..."

Najednom, njegovo zdušno predavanje prekine nečiji glas iz publike:
- "Oprostite, doktore, a da li to znači da i oni koji su malo 'ćaknuti' silno žele postati psihijatri?"

Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More