...

Formalni poremećaji mišljenja


1. Ubrzani misaoni tok (duktus) – logorea
 • ako osoba izgovara više od 150 riječi u minuti; ukoliko se ujedno radi i o DISOCIRANOM  toku, tada su sve izgovorene riječi međusobno nepovezane
 • kada se radi o bržem govoru nego što je uobičajeno (interindividualne razlike) ili ako je govor brži nego što je uobičajeno za konkretnu osobu (intraindividualne razlike)

2. Usporeni misaoni tok

kada osoba govori jaaaaaako sporo, bilo da sam to primijeti ili samo ljudi oko njega
LOGOREA I USPORENI MISAONI DUCTUS
 • radi se o govoru kao reflektiranju misaonog sadržaja! (ne sama brzina govora)
 • Ukoliko ne postoji nikakva druga psihopatologija (npr. depresija, shizofrenija), tada se ne radi o psihopatološkom fenomenu

3. Opširno (okolišavo) mišljenje
 • Javlja se više kod organiteta, manje kod psihopatologije (npr. kod shizofrenije)
 • Način govora kod kojeg osoba počne govoriti labavo, s puno detalja, na dugačko i široko 
 • Ako je izolirano, bez drugih simptoma, tada se ne radi o psihopatologiji

4.  Ljepljivo (viskozno) mišljenje
 • RUMINIRANJE: stalno vraćanje na temu koja muči bolesnika
 • Javlja se kod organiteta, epilepsije, shizofrenije
 • Ako je izolirano, radi se o predznaku psihijatrijskih ili neuroloških poremećaja

5. Disocirano mišljenje
 • potpuno nepovezano, nema determinirajuće tendencije, tj. misli vodilje (nama, ali bolesnicima ima)
 • javlja se kod shizofrenije kad je svijest POTPUNO očuvana i kod niti jednog drugog poremećaja → PATOGNOMONOČNO, tj. specifično za shizofreniju (SH)
 • NAJBLAŽI OBLIK - postoji logička cjelina, ali bez veze, tj. potpuno nepovezano prelazi na novu logičku cjelinu
 • SREDNJI OBLIK - jedna rečenica, pa druga rečenica, ali međusobno potpuno nepovezane → struktura rečenice je očuvana
 • NAJTEŽI OBLIK - veze između riječi unutar jedne rečenice ne postoje, a uz to stvaraju i neologizme (nove riječi; ponekad potpuno neizgovorljive)
 • VERBIGERACIJA - stalno ponavljanje ISTE riječi
 • SALATA OD RIJEČI - najteži oblik disociranog ductusa

6. Inkoherentno mišljenje

Svijest je poremećena (bilo kvantitativno bilo kvalitativno), a podloga tome nije shizofrenija nego neki organitet (npr. hipoksija, visoka temperatura, visoki intrakranijalni tlak, hematom i sl.) → DELIRIRANJE - bolesnik potpuno nepovezano govori, halucinira

Nužno je razlikovati disocijativno i disocirano mišljenje!

Disocijativno mišljenje
 • Javlja se kod neurotskih, tj. somatoformnih poremećaja
 • Kada se osoba izgubi (tzv. disocijativna fuga) ili se ne sjeća (disocijativna amnezija) → zbog nekog vanjskog događaja osoba ulazi u to kratkotrajno stanje
Shizofrenija
 • Neće svaki bolesnik imati disocirani ductus
  • 1/3 bolesnika ima disocirani ductus od samog početka bolesti
  • 1/3 bolesnika ima disocirani ductus na početku bolesti, ali se tek trajanjem bolesti javi kao dominirajući simptom
  • 1/3 bolesnika NIKAD nema disocirani ductus
 • ako se disocirani ductus javi, jedina dijagnoza je shizofrenija (patognomonično)
Vezani članci
Mišljenje
Mišljenje i govor
Sadržajni poremećaji mišljenja

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More