...

Razlika između psihologa i psihijatra


Ljudi često smatraju da kod psihologa idu "normalni ljudi koji imaju neke probleme", dok kod psihijatra idu "oni koji su ludi". To su, međutim, također predrasude. - Važno je da pacijent dođe k osobi koja će mu najbolje moći pomoći; nekada će to biti psihijatar, a nekada psiholog. Nekim ljudima najbolje će pomoći lijekovi u kombinaciji sa psihoterapijom, a drugima će biti dovoljna psihoterapija ili savjetovanje. Kome ćete se obratiti za pomoć kada imate psihičkih tegoba, ovisi o vrsti problema i poremećaja, ali i o osobi. Moguće je potražiti pomoć i od psihologa i od psihijatra, budući da se i jedan i drugi brinu o duševnom zdravlju. Ipak, postoje određene razlike između ove dvije profesije. Ponekad je problem jednostavan i, da bi se otklonio, dovoljan je jedan ili nekoliko razgovora sa stručnom osobom koja se bavi psihoterapijom ili savjetovanjem. Međutim, problem može biti i ozbiljniji i tada pomoć pružaju i neuropsihijatri, u suradnji s psihijatrom ili psihologom.

Psihijatar je liječnik, osoba koja je najprije završila Medicinski fakultet, a potom i specijalizaciju iz psihijatrije, znanosti koja se bavi emocionalnim poremećajima (tzv. duševnim bolestima) i njihovim liječenjem. Psihijatar radi na klinici i liječi medikamentima i psihoterapijom. Za razliku od psihologa, psihijatar pacijentu može i prepisati lijekove.

Psiholog je završio studij psihologije, znanosti koja proučava ljudsko ponašanje i psihu te se bavi različitim aspektima psihičkog života kao npr. kakve stavove imamo, kako pamtimo, što utječe na naše ponašanje i osobine... Samo jedan njen segment, klinička psihologija, bavi se proučavanjem i liječenjem psihičkih bolesti i pružanjem psihološke pomoći. Psiholog može raditi u školi, poduzeću, na institutu i u bolnici.

Neuropsihijatri su također liječnici, ali oni imaju specijalizaciju iz neuropsihijatrije, znanosti koja obuhvaća psihijatriju i neurologiju, koja se bavi organskim i funkcionalnim bolestima živčanog sustava. Oni rade u bolnicama i na klinikama.

Tko je od njih psihoterapeut?

I psiholog i psihijatar i neuropsihijatar mogu biti psihoterapeuti ako se dodatno educiraju iz određene psihoterapije. Edukacija traje nekoliko godina i budući terapeut, osim što uči teoriju, prolazi kroz svoju psihoterapiju i analizu.

Važno je napomenuti da su teži psihički poremećaji poput shizofrenije i teških psihoza, kod kojih je nužno uzimanje lijekova, prije svega djelokrug rada psihijatara. Klinički psiholog će pomoći pri pouzdanijem postavljanju dijagnoze i eventualno uključiti bolesnika u određenu vrstu psihoterapije. Kad su u pitanju psihičke poteškoće kao što su različite fobije, tjeskobe ili depresije, pomoći mogu i psihijatri i psiholozi. Hoće li trebati lijek u kombinaciji sa psihoterapijom ili će psihoterapija biti dovoljna, vrlo je individualno i ovisi o osobi koja ima teškoće. Očito je da lijekovi pomažu, i terapija pomaže, a vrijeme pomaže najviše (lat. Tempus vulnera sanat = Vrijeme liječi rane).

Dr. Danny Carlat, psihoterapeut u Newburyport, Massachusettsu savjetuje: psihijatri i psiholozi bi morali zanemariti međusobne razlike, a istaknuti sličnosti, te surađivati zajednički na dobrobit pacijenta/klijenta. Trebalo bi prekinuti umjetni dualizam/rivalizam i podučavati psihologe psihofarmakologiji, a psihijatre psihoterapiji. Tek tada bi svaki pacijent dobio najbolju moguću njegu i terapiju.

Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More