...

Vrste učenja

English: France in 2000 year (XXI century). Fu...
(Photo: Wikipedia)
Učenje dijelimo na četiri osnovne vrste:

1. Klasično uvjetovanje
Proces učenja se sastoji u povezivanju prirodnog neuvjetovanog stimulusa (podražaja, draži) s neprirodnim stimulusom. Iz tog povezivanja pojavljuje se prirodna reakcija na neprirodnu draž.

2. Učenje pokušajima i pogreškama
U procesu učenja radnje koje vode uspjehu se učvršćuju a koje vode ka pogrešci se gube. U procesu učenja putem pokušaja i pogrešaka određeni činovi organizma bivaju automatski učvršćeni ili eliminirani, u zavisnosti od posljedica tj. efekata - pozitivnih ili negativnih, do kojih dovode. Ovo učenje se naziva i instrumentalno učenje.

3. Učenje uviđanjem
Najviši oblik učenja koji se ispoljava u inteligentnom rješavanju problemske situacije uviđenjem bitnih odnosa u njoj. Naglo se dolazi do točnog rješenja, u istoj situaciji naredno ostvarenje se ostvaruje direktno, dolazi do generalizacije uspješnog načina rješavanja situacije.

4. Verbalno učenje
U ovom vidu učenja stimulusi i odgovori su dati kao verbalni simboli - jednostavno učenje besmislenih slogova, mehaničko učenje rječnika ili stihova ili uviđanje složenih verbalnih situacija..


Vezani članci
Učenje
Pamćenje

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More