...

Dijagnostika

BIOLOŠKI (MEDICINSKI MODEL)
 • opis simptoma
 • postavljanje dijagnoze (prema klasifikacijama)
 • razmatranje etiologije (mogućeg uzroka bolesti)
 • prepisivanje terapije
 • predviđanje
PSIHIJATRIJA I DRUGE MEDICINSKE DISCIPLINE
 • kliničko ispitivanje bolesnika
 • patoanatomski nalaz
 • animalni model → pandan nalaza  životinjskom svijetu
 • etiologija → proučavanje uzroka nekog poremećaja
 • dijagnostika
 • izlječenje - zalječenje
DIJAGNOZA U PSIHIJATRIJI I SOMATSKOJ MEDICINI
 • opisna (opisuje kliničku sliku): BAP (bipolarni afektivni poremećaj)
 • kategorijalna: shizofrenija
 • etiološka (objašnjava uzrok): krvarenje, upala (-itis), prijelom
PSIHIJATRIJSKI I TJELESNI SIMPTOMI
 • psihosomatika → pojava tjelesnog oboljenja koje je nastalo zbog nekih karakteristika ličnosti (koronarne bolesti kod tipa A ličnosti, ulkusna i ulcerozna bolest, arterijska hipertenzija, šećerna bolest, psorijaza, srčane bolesti, astma…)
 • somatopsihika → reakcija na ozbiljnu tjelesnu bolest (obrnuto od psihosomatike)
 • tjelesne bolesti koje imitiraju sliku psihičkog poremećaja → npr. hiperfunkcije štitnjače i koronarne bolesti dovode do anksioznosti; hipofunkcija štitnjače dovodi do depresije
 • moria → simptom frontalnog režnja kod kojeg osoba postaje naglo sklona crnom humoru (dobro je raspoložena, ali na morbidan način)
  • parijetalni režnjevi → depresija
  • temporalni režnjevi → paranoja

BOLEST - ZDRAVLJE
 • psihičko zdravlje → odsustvo bolesti, odnosno simptoma
 • psihička bolest → čovjek je bolestan ako ima simptome psihičke bolesti koji zadovoljavaju određene klasifikacijske kriterije (kravlje ludilo uzrokuje vrstu demencije) 
Vezani članci
Anamneza i status psihijatrijskog bolesnika

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More