...

Metode psihologije


Svaka znanost određena je metodama kojima se u istraživanju koristi. Kao empirijska znanost psihologija istražuje samo ono što se može opažati i provjeriti, a do spoznaja dolazi sustavnim istraživanjima. Glavne metode psihologijskog istraživanja jesu samoopažanje, opažanje u prirodnim uvjetima, anketno ispitivanje, proučavanje slučajeva i eksperiment.

Metode psihologije
 1. Samoopažanje ili Introspekcija - sustavno opažanje vlastitih psihičkih procesa
  - nije dobro to što je vrlo subjektivna metoda, ovisi o iskrenosti ispitanika
  - nije dobro ni to što ne možemo uvijek točno opisati što želimo zbog naše velike psih. slojevitosti
 2. Opažanje u prirodnim uvjetima - opažanje isključivo ponašanja
  - često se koristi u dječjoj psihologiji
  - nije dobro to što je dugotrajna
 3. Anketa - svrha primjene: za ispitivanje javnog mnijenja i tržišta
  - postupak kojim se prikupljaju i analiziraju izjave ljudi kako bismo dobili podatke o njihovim interesima, stavovima itd.
  - uvijek je anonimna, s jasnim, kratkim i nedvosmislenim pitanjima
  - važno je uzeti reprezentativni uzorak ispitanika;
  intervju – vrsta ankete u kojoj se pitanja postavljaju usmenim putem
 4. Korelacijska metoda - metoda utvrđivanja povezanosti među karakteristikama ili pojavama
  - od -1 preko nule do +1
  - 0 znači da nema povezanosti, >0 znači da su karakteristike proporcionalne, <0 znači da nisu
 5. Eksperiment - vrhunac znanstvene spoznaje
  - postupak u kojem se u kontroliranim uvjetima namjerno izaziva neka pojava radi opažanja i mjerenja
  - točno znamo uzrok i posljedicu
  - dijelovi eksperimenta: problem – pitanje na koje traži odgovor, hipoteza – pretpostavljeni odgovor na problem, na kraju se ili potvrdi ili odbaci; zavisna varijabla – predmet proučavanja i mjerenja; nezavisna varijabla – varijabla koju namjerno unosima u eksperiment i variramo da provjerimo utjecaj na zavisnu
 6. Testovi i upitnici
 7. Proučavanje slučaja - vrlo subjektivna metoda
  - dubinsko proučavanje pojedinca i njegovog slučaja.
Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More