...

Suradna (liaison) i konzultativna psihijatrija


  • liaison (franc. = veza, povezanost, suradnja).
  • Suradna psihijatrija je grana kliničke psihijatrije koja povezuje psihijatriju i somatsku medicinu.
  • Liaison psihijatri se bave psihičkim, tj. emocionalnim aspektima somatske bolesti (kako reagira, kako se adaptira, implikacije i posljedice bolesti).
  • Rad je timski, interdisciplinarnog pristupa, promatra se grupna dinamika tima i odnosa bolesnik - članovi tima.
  • Psihijatar surađuje u dijagnostici, terapiji i prevenciji mogućih psiholoških teškoća kod organskog bolesnika.
  • Krucijalna funkcija konzultacijsko-suradnog psihijatra je da procjeni stupanj stresa koji pacijenti stvaraju kod osoba koje im pružaju zdravstvenu njegu i kod svojih obitelji, kapacitet bolničkog osoblja i članova obitelji da se adaptiraju na pacijente i njihove bolesti (i na intervencije psihološke skrbi), i, iznad svega, sposobnost osoblja i obitelji da provedu ili barem da potpomognu psihijatrijsku ili psihološku skrb
  • Liaison psihijatar educira osoblje za razumijevanje psihološkog.
  • Uključuje i tradicionalne psihijatrijske konzultacije (savjetodavni rad), kada se na poziv daje mišljenje i savjet.
Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More