...

Psihopatologija


KARL JASPERS
- deskriptivna psihologija 1912.
- Paranoidnost → strah da nam netko želi nanijeti zlo, štetu
- Panika → strah od smrti, traje 10 do 20 minuta
- Agorafobija → strah od velikog prostora

PSIHOPATOLOGIJA = znanost o psihopatološkim fenomenima

Razlika između psihologije i psihopatologije (psihijatrije):

PSIHOLOGIJA:
  • za zdrave procese, normalne situacije koje u jednom dijelu mogu odstupati
  • sve vrste tretmana osim propisivanja lijekova
PSIHOPATOLOGIJA (psihijatrija):
  • ekstremnija odstupanja u psihopatološkom odstupanju
  • 80% tretmana lijekovima
Vezani članci
Osnovna terminologija u psihopatologiji

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More