...

Sestrinska skrb na psihijatrijskom odjelu


Prvi susret medicinske sestre s bolesnikom može biti od velikog značaja za kasniji tijek liječenja. Zato ga sestra treba ljubazno pozdraviti i predstaviti mu se, te ga zamoliti da se i on/ona predstavi. Razgovor treba voditi s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja, stvaranja ozračja opuštenosti, povjerenja, iskrenosti i empatije, tako da bolesnik doživi da ga medicinsko osoblje razumije i da mu želi pomoći.

Zatim se prelazi na intervju kako bi se mogla postaviti tzv. sestrinska dijagnoza, odnosno odrediti psihički status bolesnika.
 1. Procjenjuje se izgled, držanje i ponašanje pacijenta. Treba utvrditi da li je ponašanje povezano s normalnom ili promijenjenom sviješću, 
  • svrsishodno ili dezorganizirano i besciljno, 
  • predvidivo ii impulzivno, 
  • ekstravagantno ili prihvaćeno od drugih, 
  • poticano od drugih ili je vođeno vlastitom motivaciojm, 
  • je li hiperaktivno, agitirano ili 
  • hipoaktivno ili normoaktivno.
 2. Analizira se verbalna komunikacija, tj. brzina govora, intonacija, ritam, rječitost, jakost glasa, neobični obrasci i bizarni sadržaji. 
  • Postoji li mutizam, afazija, igre riječi, rimovanje, perseveracija..
 3. Analiza neverbalne komunikacije, geste, mimika lica uobičajena ili oskudna, pogled, da li izbjegava ili gleda u sugovornika, kretnje glave. 
 4. Procjena stanja svijesti, pažnje, mišljenja, pamćenja. Kako se kontakt uspostavlja, daje li adekvatne podatke o sebi i drugima, je li orijentiran u prostoru, vremenu, prema sebi i drugima, pitati ga o postojanju obmana osjetila, pratiti spontano ponašanje pacijenta...
 5. Procjena raspoloženja i voljnih funkcija. Pretpostaviti agravaciju (preuveličavanje), simulaciju (prikazivanje lažnih simptoma), ili disimulaciju (prikrivanje simptoma).
 6. Fizički status
 7. Socijalni status
Sestrinska dijagnoza je iskustvena, radna dijagnoza i u svezi je s daljim postupcima sestre.
Npr.: agresivnost = nasilna neprimjerena aktivnost koja povređuje i oštećuje.
 • anksioznost, anoreksija, depresivnost, hiperaktivno ponašanje, histerična reakcija, impulzivnost, kognitivni deficit, krivnja, žalovanje, manija, nemogućnost samoskrbi, "noncompliance" = nepridržavanje terapijskih uputa, nedolaženje na preglede, neuzimanje farmakoterapije, nevoljkost prema daljnjem liječenju, nuspojave, perceptivni poremećaj, poremećaj svijesti, obiteljski problemi, ritualno ponašanje, seksualna provokativnost, simulacija, socijalna izolacija, strah, suicidalnost, sumnjičavost, zlouporaba alkohola ili drugih psihoaktivnih tvari.
Nakon postavljanja dijagnoze, planira se intervencija.
Potrebno je stalno provjeravati rezultate postignutog kako bi se promijenili ciljevi ili načini intervencije, tj. strategija ili taktika liječenja.

Vještine medicinske sestre - tehničara
 1. VJEŠTINA NJEGOVANJA
 2. VJEŠTINA DAVANJA TERAPIJE
 3. VJEŠTINA DAVANJA INFORMACIJA - uvijek treba nuditi nadu, poticati ga da se bori i aktivno sudjeluje u liječenju, bez praznih obećanja i lažne nade i grubosti istine, mada je treba reći ali na primjeren način, a sve u funkciji terapijskih komunikacija. Posao medicinske sestre nije predviđati ishod bolesti nego se boriti za zdravlje i kvalitetniji život.
 4. VJEŠTINA SOCIJALIZACIJE - sestra treba biti osposobljena sudjelovati u socijalnim i društvenim aktivnostima, društvenim igrama, organiziranju zabavnih aktivnosti, izleta... kako bi se pacijenti relaksirali, razvijali povjerenje u socijalni milje.
 5. VJEŠTINE ZAŠTITE - u slučaju kada pacijent predstavlja opasnost po sebe i okolinu (suicidalni, agresivni, delirantni, sumračne svijesti), potrebno ga je fiksirati, ne za kaznu, već za pomoć. Potrebno je pravovremeno uočiti predelirantna stanja i potencijalnu opasnost. Sestra mora biti uz fiksiranog bolesnika.
 6. VJEŠTINA OPSERVIRANJA I PRIKUPLJANJA INFORMACIJA - pri primitku, obratiti pažnju na fizičko stanje, higijenu, tlak, puls, temperaturu, disanje, boju kože, pokretljivost, dok spava, pri ustajanju, u vrijeme podjele lijekova, u vrijeme objeda, aktivnosti, u vrijeme posjeta, fiziološke funkcije, suradljivost...
 7. VJEŠTINE KOMUNICIRANJA
  • Tri su stila komuniciranja: 
   • Agresivni - narušavajući prava drugih. 
   • Pasivni - očekuju od drugih da pogode njihove želje i misli. 
   • Asertivni stil je najpoželjniji, to su osobe koje znaju kako ostvariti ono što žele uvažavajući druge i u skladu s realitetom.
  • Poruka koju sestra odašilje pacijentu treba biti direktna, otvorena; pravovremena, jasna, kongruentna. Treba izbjegavati dvostruke poruke, usmjeriti se na jednu stvar u određenom trenutku, činiti jasnu razliku između činjenica koje se uviđaju i naših stavova, biti jasan u željama i emocijama. Poruka treba biti istinita, i podržavajuća.
 8. VJEŠTINA SLUŠANJA
  • Aktivno slušanje, slušanje s empatijom, otvorenost, svjesno slušanje, zamijetiti poremećaje u govoru...
 9. VJEŠTINE STVARANJA TERAPIJSKOG ODNOSA
 10. VJEŠTINA SAVJETOVANJA - cilj je ohrabriti pacijenta da sam donosi vlastite odluke i iznalazi rješenja, izbjegavati dati gotove upute. Treba raščlaniti problem, uočiti mouguća rješenja, odluku.
 11. VJEŠTINA SUGESTIJE I PERSUAZIJE (NAGOVARANJA) - sugestijom potaknuti kreativnost, npr. pri sociookupacionim tehnikama, nagovaranje npr. da pojede obrok, uzme lijek, dođe na sastanak terapijske zajednice. Mirno, strpljivo,uporno i odmjereno, blago, popustljivo i nježno.
 12. VJEŠTINA VOĐENJA MALE GRUPE. Medicinska sestra na psihijatrijskom odjelu treba biti osposobljena voditi malu grupu usmjerenu na određeni zadatak, cilj, koji se postavina početku rada grupe, ugovorom i konsenzusom svih članova grupe.
 13. VJEŠTINA STVARANJA TERAPIJSKOG ODNOSA
Medicinska sestra bi trebala sama sebi odgovoriti na slijedeća pitanja:
 • Uživam li uistinu pomagati ljudima, bez potrebe za moći ili dobiti za sebe?
 • Je li mi prihvatljiva uloga "sluge" osobi u nevolji, tj. ne biti rob ili niže biće, već osjećati zadovoljstvo pomaganja i činjenja dobra. (Nagrada za dobro djelo je u samom dobrom djelu, a ne u plaći.)
 • Mogu li se bez obzira na okolnosti odnositi prema bolesniku kao prema gostu? (Sestra je uspješna onoliko koliko je bolesnik zadovoljan.)
 • Koliko sam otvoren/-a prema ljudima i koliko mogu prihvatiti njihovu različitost? Koliko smo tolerantni i koliko možemo svoje mišljenje zadržati za sebe?
 • Mogu li biti istovremeno odlučan/-na i ljubazan/-a?
mr.sc. Elvira Koić

Vezani članci
Terapijski odnos između medicinske sestre i bolesnika

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More