...

Psihijatrijske ustanove


1)  Psihijatrijske bolnice:
 • Specijalizirane – sadrže i gerijatrijske odjele (za stare osobe), kao i odjele za tzv. kronične duševne bolesnike, koji su u dugom ili trajnom boravku, te forenzičke ili sudske odjele (Rab, Ugljan, Popovača, Jankomir, Vrapče.)
 • Psihijatrijski odjeli pri općim bolnicama
 • Psihijatrijske sveučilišne Klinike (Klinika za psihijatriju Rebro, Klinika za psihološku medicinu Rebro, Klinička bolnica Vrapče, Klinika za psihijatriju „Sestre milosrdnice“ Vinogradska, Klinička bolnica Dubrava, te Klinike u Osijeku, Rijeci i Splitu).
 • Ustanove za duševno nedovoljno razvijenu i teško odgojivu djecu i omladinu (u nas je takva bolnica u Zagrebu - Kukuljevićeva, Radnički dol, te na Goljaku).
 • Ustanove za parcijalnu hospitalizaciju:
  • dnevne bolnice (pacijent je tijekom dana u bolnici, a noću kod kuće)
  • noćne bolnice (pacijenti dolaze izvan radnog vremena)
  • prijelazne ustanove (half way houses), su posebno organizirane kuće koje služe adaptaciji bolesnika na svakodnevicu
  • vikend bolnice (hospitalizacija preko vikenda, ili dnevna bolnica za vikend)
2) Izvan-bolničke psihijatrijske ustanove:
 • specijalizirani dispanzeri (za dječju psihijatriju, alkoholizam i ovisnosti, PTSP);
 • psihijatrijske polikliničke ambulante (opće ili specijalizirane);
 • savjetovališta (opća - za mentalno zdravlje ili  specijalizirana - za alkoholizam, bračna, dječja);
 • smještaj duševnog bolesnika u tuđu obitelj;
 • zaštitne radionice za liječenje i rehabilitaciju, pomoćne ili specijalne škole ili školski razredi;
 • klubovi liječenih bolesnika, na načelu grupnih socioterapijskih metoda liječenja (KLA, AA )
3) Ostale socijalno-zdravstvene ustanove:
 • starački domovi, tj. gerijatrijske ustanove;
 • kazneno-popravne ustanove, za psihičke bolesnike koji su došli u sukob sa zakonom;
 • interventne službe (npr. za Centri za prevenciju suicida, centri za krizna stanja:
  • za suicidalne: 01-2333-233
  • besplatni telefon stradalnicima Domovinskog rata 088-88-00)
Dom za psihički bolesne odrasle osobe
Zakonom je uređeno da se skrb izvan vlastite obitelji osigurava psihički bolesnoj odrasloj osobi, kojoj nije potreban smještaj u bolnici, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji.
U Republici Hrvatskoj djeluje 15 domova koje zbrinjavaju navedenu kategoriju korisnika u kojima je smješteno 3.175 osoba (2008.g.).
Prilikom planiranja izgradnje ove vrste doma poseban problem  predstavlja lokalna sredina koja pruža otpor za izgradnjom na svom području iz razloga što postoje predrasude glede navedene kategorije osoba.

Vezani članci
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More