...

Pristup i njega: Nesanica


Medicinska sestra:
Pristup duševnom bolesniku i njega
Dg: Nesanica
  • Cilj: bolesnik će primiti ordiniranu terapiju 
  • Intervencije: strpljiv pristup uz nagovaranje, pri čemu treba osigurati dovoljno vremena, prividno fiksiranje zbog davanja ordinirane terapije 
  • Evaluacija. Bolesnik je primio ordiniranu terapiju.
Vezani članci
Pristup duševnom bolesniku

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More