...

Pristup i njega: Povučenost


Medicinska sestra:
Pristup duševnom bolesniku i njega
Dg: Povučenost
  • Cilj: bolesnik će komunicirati s grupom u kojoj se nalazi
  • Intervencije: Psihološka pomoć i poticaj na komunikaciju
  • Evaluacija: bolesnik komunicira s grupom
Vezani članci
Pristup duševnom bolesniku

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More