...

Povijest psihijatrije: 3. etapa - novi vijek


Treća etapa u razvoju psihijatrije obilježena je nastojanjem da se zaštiti i sam bolesnik, kojem se humanije pristupa. Postepeno se formira i liječnički stalež. Uvode se neki oblici zaštite duševnih bolesnika.

Ta faza naziva se prvom psihijatrijskom revolucijom, a počinje u doba francuske revolucije djelovanjem psihijatra Pinela, koji je doslovno oslobodio duševne bolesnike iz lanaca, 1793.g.

Mada i dalje postoji zanimanje "čuvara ludih", oni ipak brinu i o prehrani, zdravlju i osnovnoj higijeni pacijenata. Medicinsko osoblje tog vremena educira se upoznavanjem opisa kliničkih slika pojedinih duševnih bolesti. U 19.st. postepeno raste zanimanje za duševno zdravlje i poremećaje, koji se različito tumače. Npr. Lombroso i Morel smatraju da su duševne bolesti - degenerativni procesi , a Griesinger da su to bolesti mozga. Mesmer proučava hipnozu, okultizam i tzv. "životnjski magnetizam"
Postepeno se razvija psihijatrija kao djelatnost. 
Bleuler uvodi pojam shizofrenije, Kraepelin pokušava sastaviti klasifikaciju, Charcot se bavi hipnozom, Brener histerijom, Korsakow proučava demencije...Prve bolnice. Azili za duševne bolesnike.

 • Franz Mesmer (1734.-1815.) naučava o hipnozi, okultizmu i animalnom magnetizmu 
 • Franz Joseph Gall (1758.-1828.) osniva frenologiju
 • Samuel Hahmemann (1755.-1843.) osnivač homeopatije
 • Moritz Romberg (1795.-1873.) - autor prvog prikaza živčanih bolesti
 • Guilliaume Douchenn de Boulogne (1806.-1875.) - prvi je opisao mnoge neurološke bolesti, uveo elektroterapiju živčanih bolesti
 • Jean Martin Charcot (1825.-1893.) - istraživanja o histeriji
 • Griesinger (1817.-1868.) - duševne bolesti su bolesti mozga
 • Westphal (1833.-1890.), Meynert (1835.-1882.) i Wenicke (1848.-1905.) - istražuju neuropatološke osnove duševnih poremećaja
 • Emil Kraepelin (1856.-1926.) - prva moderna klasifikacija duševnih bolesti (1901.), osobito je proučio shizofreniju i manično-depresivnu psihozu
 • Bleuler - uvodi pojam shizofrenije
 • Morel (1809.-1873.) i Cesare Lombroso (1836.-1909.) - studije o geniju ludilu i zločinu, smatraju da su duševne bolesti degenerativni procesi
 • psihoanaliza - Sigmund Freud (1856.-1936.), Alfred Adler (1870.-1937.), Karl Gustav Jung (1875.-1961.)
Elektrokonvulzivna terapija i psihokirurgijaVezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More