...

Psiholog


PSIHOLOG je osoba koja je stekla akademsku titulu nakon školovanja na filozofskom fakultetu, a bavi se znanošću koja istražuje duševne procese i ponašanja ljudi i životinja, podučava ili pruža druge psihološke usluge.


Klinički psiholozi su specijalizirani za rad u zdravstvenim ustanovama.

Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More