...

Pristup duševnom bolesniku


INTERVJU

Razgovor s bolesnikom (intervju) temeljni je dijagnostički postupak u psihijatriji.
Medicinska sestra i psihijatar moraju kontrolirati transfer i kontratransfer kako bi očuvali svoj profesionalni identitet i funkciju i upravljali odnosom liječnik - bolesnik.
Poželjne osobine navedenog medicinskog osoblja: visoki stupanj tolerancije prema agresiji, sposobnost svladavanja straha, strpljivost, suosjećajnost, uvažavanje tuđeg mišljenja i tolerancija tuđih etičkih načela te političkih i religioznih uvjerenja.

Oblici intervjua
 • nedirektivni (nestrukturirani) - ispitivač nije pasivni promatrač nego zainteresiranošću, gestama, parafrazama i traženjem dodatnih objašnjenja i neverbalnom komunikacijom, ohrabruje bolesnika u razgovoru i indirektno ga usmjerava
 • direktivni (strukturirani) - osigurava precizne podatke na razini činjenica i na razini doživljaja, koje su potrebne za postavljanje dijagnoze.  
TJELESNI I NEUROLOŠKI PREGLED
 • Sastavni dio dijagnostičkog pristupa bolesniku.
 • Može biti uvod u razgovor kod bolesnika koji skreću pozornost na tjelesne smetnje.
 • Kod paranoidnih bolesnika  treba prvo steći izvjesno povjerenje.
 • Neurološkim pregledom utvrđuje se stanje živčanog sustava.  
OSTALI FAKTORI OD ZNAČENJA ZA PRISTUP DUŠEVNOM BOLESNIKU
 • Uvjeti u kojima se bolesnik pregledava 
  • tiha i sigurna soba, sigurna distanca od bolesnika s mogućnošću uzmaka. To umiruje i omogućava normalan tijek razgovora.
 • Bilježenje podataka 
  • bilježiti na pregledan način; što više podataka zapamtiti pa ih kasnije ubilježiti; izbjegavati bilježenje podataka koji bi bolesnika mogli  politički, pravno ili moralno kompromitirati;
 • Razgovor s bolesnikovom okolinom
  • primijeniti strukturirani intervju.
Pristup i njega - primjeri prema dijagnozi:

Dg: Psihopatološki poremećaj (mišljenja, percepcije i td.)
Dg: Agresivnost
Dg: Zapuštanje obavljanja osobne higijene i higijene odjeće i obuće
Dg: Odbijanje hrane
Dg: Odbijanje terapije
Dg: Nesanica
Dg: Povučenost
Dg: Suicidalnost
Dg: Nuspojave medikamentne terapije
Dg: Mogućnosti pada zbog djelovanja psihofarmaka
Dg: Zabrinutost obitelji

Vezani članci
Anamneza i status psihijatrijskog bolesnika

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More