...

Psihologija: discipline


Pod jedinstvenim imenom psihologija možemo naći mnoštvo povezanih disciplina. To su:
 • psihometrija - koja se bavi raznim oblicima mjerenja psihičkih osobina, karakteristika pojedinca i grupe, pomoću raznih psiholoških tehnika (npr. testova)
 • eksperimentalna psihologija - koja se bavi proučavanjem reakcija čovjeka na namjerno inducirane podražaje, bilo fizičke, bilo socijalne
 • socijalna psihologija - koja proučava ljude i njihovo ponašanje u međuzavisnosti s njihovom (ljudskom) okolinom, sve oblike međuljudskih odnosa, te ponašanje grupe kao cjeline.
 • klinička psihologija - koja proučava (i traži lijek za) patološke oblike ponašanja
 • ergonomija - koja proučava odnos čovjeka prema radu, te nastoji pronaći načine što boljeg prilagođavanja rada čovjeku.
 • psihologija životinja - istražuje ponašanje životinja u laboratorijskim i prirodnim uvjetima života.
 • psihologija sporta
 • organizacijska psihologija
 • psihologija komunikacije
 • forenzična psihologija
 • vojna psihologija
 • zrakoplovna psihologija
 • psihodinamska psihologija - koja na čovjeka gleda kao na biće pod utjecajem nesvjesnih procesa nad kojima nema ili teško ostvaruje kontrolu
 • kognitivna psihologija - proučava spoznajne i intelektualne funkcije i njihov utjecaj na čovjekovo ponašanje.
 • neuropsihologija - granična disciplina između psihologije i neurologije, a bavi se proučavanjem biologijske podloge različitih psihičkih funkcija (pažnja, pamćenje, i slično).
 • psihopovijest - znanost o psihološkim motivima povjesnih događanja
 • dječja psihologija
 • parapsihologija
 • razvojna psihologija
 • psihologija rada
 • psihologija odgoja i obrazovanja
 • psihologija prodaje
 • psihologija ličnosti
Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More