...

Emocije i motivacija


Motivacija je nešto što potkrepljuje, obrazlaže ili daje dokaze za neku akciju. Temelj svakog djelovanja predstavlja motivacija. Ona je baza svakog čina. Za čovjeka je vrlo bitno da spozna što ga u životu motivira. Svaka osoba koja želi ostvariti prosperitet trebala bi biti svjesna ovog segmenta jer samomotivacija je najvažnija za promjenu u životu.
Motivacija je usko povezana s emocijama. Emocije su te koje čovjeka motiviraju, pokreću. Sama riječ "emocije" dolazi od latinske riječi e - motere što u prijevodu znači pokrenuti. Motivacija je zapravo gorivo koje čovjek koristi prilikom poduzimanja određene akcije.

Motivacija

Što je motivacija?
 • Čimbenici koji usmjeravaju i potiču naše ponašanje
 • Motivi - pretpostavljena stanja unutar organizma koja aktiviraju ponašanje i tjeraju organizam prema cilju
 • Usko povezani pojmovi: potrebe, nagoni i poticaji:
  • Potrebe: fiziološke (potreba za kisikom, hranom, tekućinom, izbjegavanjem boli...) i psihološke (potreba za postignućem, za moći, samopoštovanjm, društvenim priznanjem i pripadanjem)
  • Nagoni: stanje pobuđenosti organizma vezano uz neku potrebu
  • Poticaj: predmet, osoba ili situacija za koje smatramo da mogu zadovoljiti neku našu potrebu
Emocije

Ugoda, uzbuđenje, euforija, ekstaza, tuga, depresija, strah, tjeskoba, ljutnja, neprijateljstvo, smirenost... sve su to emocije koje doprinose bogatstvu našega osobnoga života
Zašto se ponašamo na određeni način ovisi o našim subjektivnim osjećajima, događajima i ljudima - našim emocijama
Važnost emocija za naš svakodnevni život se ne može podcijeniti; one su inspiracija za umjetničko izražavanje - od poezije do filma...

Definicija emocija

Emocije su stanja uzbuđenosti organizma koja se izražavaju kroz:
 • Specifična ponašanja 
 • Fiziološke promjene
 • Subjektivni doživljaj
Dijelovi mozga uključeni u emocije:
 • Limbički sustav i moždano deblo - autonomni, endokrini i skeletomotorni odgovori - pripremaju na akciju i pokazuju emocionalno stanje na van
 • Kora mozga - svjesni doživljaj emocija
Vezani članci
Emocije
Motivacija

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More