...

Mišljenje


Mišljenje je psihička funkcija usmjerena na sagledavanje realnog odnosa između bića, predmeta i pojava.

Odvija se pomoću POJMOVA (pojam je osnovni logicki konstrukt, osnovna, bitna karakteristika). Pojmovi se javljaju kada se počne govoriti. Riječ je nosilac pojma.
Pojmovi mogu biti uži (vuk) ili širi (zvijer), uz MISAONE OPERACIJE (analiza, sinteza, komparacija, apstrakcija, konkretizacija, indukcija, dedukcija, selekcija, asocijacija, hipoteze, zaključci...).
Mišljenje je ona psihička funkcija koja, shodno svojim vlastitim zakonima, dovodi date predstavne sadržaje u pojmovni spoj. Mišljenje je aperceptivna djelatnost i kao takva se dijeli na aktivnu i pasivnu. Aktivno mišljenje je racionalna voljna radnja, pasivno mišljenje je događaj. Jung je sposobnost mišljenja upravljenog na nešto obilježio je kao intelekt, a sposobnost pasivnog ili neupravljenog mišljenja obilježio je kao intelektualnu intuiciju.
Mišljenje:
- otkriva veze i odnose između predmeta i pojava.
- koristi pojmove, sudove, zaključke.
- može biti:
.......... a) apstraktno i konkretno
.......... b) logično i nelogično
.......... c) prelogičko, primitivno, magično, arhajsko, autističko (E. Bleuler), dereističko (M. Bleuler)

Razlikujemo:
 • KONKRETNO mišljenje, koje je bespojmovno, u slikama. Njime upravljaju afekti.
 • APSTRAKTNO, sekundarno mišljenje - korištenjem pojmova i intelektualnih operacija. 
Poremećaji mišljenja

1. FORMALNI:
 • kako se govori
  • opširno ili okolišavo, ljepljivo mišljenje; bijeg misli, inkoherentno mišljenje, sindrom amencije, disocirano mišljenje, perseveracija, verbigeracija (besmisleno ponavljanje istih riječi ili rečenica)
2. SADRŽAJNI:
 • što se govori
  • precijenjene ideje, 
  • prisilne misli, 
  • sumanute misli (nisu pristupačne korekciji) - to mogu biti: ideje veličine, mesijanske, ideje propasti, osiromašenja, hipohondrijske, interpretativne, ideje odnosa, proganjanja, ljubomore, erotomanske, religiozne...
 • Shizofreni bolesnici (SH) imaju očuvano apstraktno mišljenje, dok je konkretno mišljenje, prije ili kasnije, narušeno. 
 • Shizofreni bolesnici nakon duljeg trajanja bolesti odustaju od realitetne logike i preuzimaju sumanut način mišljenja
 • PRELOGIČNO (primitivno, magično, arhajsko, autistično) mišljenje je oblik mišljenja u uznapredovaloj shizofreniji.
 • DEREISTIČKO = derealizacijsko, depersonizacijsko mišljenje → SH imaju osjećaj da se nešto mijenja u svijetu oko njega i na njemu samom
Vezani članci
Mišljenje i govor

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More