...

Pamćenje i učenje

Učenje je cjelokupni proces stjecanja novih ponašanja, navika, znanja i vještina (uvjetovanjem, po modelu ili uviđanjem).

Pamćenje je psihička funkcija koja omogućuje da ono što smo prije zapazili ili doživjeli ponovno oživimo, tj. dovedemo u svijest. To je proces u kojem su sadržana četiri procesa sposobnosti:
 • ZADRŽAVANJE je trajanje u svijesti onoga što je učenjem stečeno. Zadržavanje uvijek prethodi učenju. Učenje je svaka relativno trajna i progresivna promjena ličnosti. Da bi koristili sadržaje kojima utječemo na mlade i da bi ih oni usvojili i koristili u kasnijoj aktivnosti potrebno je da to zadrže. Pojavu da ono što smo naučili možemo kasnije koristiti i nakon dužeg vremena nazivamo zadržavanje. Međutim iza procesa zadržavanja nastaje proces zaboravljanja.
 • REPRODUKCIJA znači načiniti neku vrstu duplikata sličnog originalu, međutim i najbolje pamćenje ne može dati tako vjernu reprodukciju. Jedan psiholog je rekao: "Reprodukcija, odnosno sjećanje ne samo da postaje sve nejasnije nego nam zapravo kako vrijeme odmiče, uvijek priča drugu priču". Dakle reprodukcija je proces pamćenja, ali i sposobnost pamćenja kojom izazivajući predstave u svijesti obnavljamo ono što smo ranije doživjeli.
 • PREPOZNAVANJE - proces u kome smo svjesni da je sada prisutni i opaženi objekt bio predmet našeg iskustva.
 • UŠTEDA PRI PONOVNOM UČENJU - znak da smo nešto naučili, ali da smo zaboravili.

Razlikujemo:
 • osjetno, 
 • motorno (zadržavanje i obnavljanje naučenih pokreta), 
 • emocionalno, 
 • slikovno i 
 • verbalno-logičko pamćenje. 
Također, pamćenje možemo podijeliti na:
 • kratkotrajno i 
 • dugotrajno pamćenje. 
Poremećaji pamćenja su:
 1. kvantitativni: 
  • hipermnezija, 
  • hipomnezija, 
  • zaboravnost, 
  • amnezija.
 2. kvalitativni: 
  • konfabulacije (izmišljenja sjećanja za razdoblja amnezije), 
  • alomnezije (iskrivljena sjećanja), 
  • pseudomnezije (halucinacije sjećanja), 
  • lažna i pogrešna prepoznavanja (jamais vu = da prvi put vidi nešto što je zasigurno već vidjela; deja vu = da je već vidjela nešto što nije imala priliku), 
  • pseudologia phanastica = patološka lažljivost.
Vezani članci
Učenje
Pamćenje

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More