...

Somatoformni poremećaj

Somatoformni poremećaji (hysteria) su poremećaji koji uključuju osjete posredovane autonomnim živčanim sustavom, tj. bez voljne kontrole. U MKB-10 klasifikaciji označeni su šifrom F45.

F45.0 somatizacijski poremećaj
Postoje subjektivne žalbe koje su nespecifične i promjenjive, npr. osjećaj napuhnutosti, nadutosti, težine, žarenja, pečenja, napetosti, koje bolesnik pripisuje određenom organu, ali i neki objektivni znakovi autonomnog poticanja, kao što su lupanje srca, znojenje, drhtanje, crvenjenje te strah od mogućeg tjelesnog poremećaja.
Dakle, bolesnik iznosi simptome kao da su vezani uz poremećaj organa ili sustava koji su autonomno kontrolirani (kardiovaskularni, probavni, dišni, urogenitalni).
Traže bezbrojne pretrage, koje su uvijek negativnih rezultata, ali se ne daju razuvjeriti.

F45.3 Autonomna, vegetativna disfunkcija: srčana, želučana neuroza, neurocirkulatorna astenija, psihogena aerofagija, kašalj, diarea (proljev), dispepsija, dizurija, flatulencija, štucanje, hiperventilacija, iritabilni kolon, znojenje....

F45.2 Hiponondrijski poremećaj i nozofobija (strah od bolesti, npr. karcinofobija) = zaokupljenost mogućnošću da je prisutan tjelesni poremećaj, zaokupljeni su svojim izgledom.
Body dysmorphic disorder – preokupacija zamišljenog defekta tijela ili lica

F45.5 psihogena dizmenorea (dismenoreja), disfagija "globus hystericus", svrbež

F45.4 bolni poremećaj, psihalgija (stalna somatoformna bol): bolna leđa; neurotska, tenziona glavobolja = glavna tegoba je bol koja se ne može objasniti fiziološkim procesom ili tjelesnom bolešću. Rezultat je obično sekundarna dobit - povećanje potpore obitelji ili medicinske potpore.

Vezani članci
Klasifikacija duševnih poremećaja
Disocijativni (konverzivni) poremećaj
Psihosomatske bolesti i poremećaji

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More