...

Lijekovi i nuspojave

PSIHOFARMAK je lijek koji djeluje na psihičke funkcije, ponašanje i doživljavanje konzumenta
Psihofarmaci su lijekovi sa psihoaktivnim učinkom, u terapijskoj dozi, za liječenje duševnih poremećaja.
Bitno je da su specifični za bolest i da nisu toksični.

Psihofarmake primjenjujemo:
 • ako se nije uspjelo prevenirati razvoj bolesti ili poremećaja (specifičnim ili nespecifičnim mjerama)
 • za adekvatno liječenje gdje je važna rana dijagnoza i efikasan tretman, u cilju konačnog izlječenja ili uglavnom - skraćenja trajanja duševnog poremećaja i patnje koju izaziva (i prevalencije)
 • u cilju smanjenja rezidualnih defekata koji zaostaju kad se poremećaj povuče iz akutne faze
 • u rehabilitacijskim postupcima – kada želimo osposobiti pojedinca za funkciju na maksimalnom nivou u odnosu na njegove aktualne sposobnosti i potencijale
RACIONALNI PRISTUP LIJEČENJU pretpostavlja poznavanje patofizioloških procesa na koje se želi djelovati i mehanizama djelovanja
- izbor pravog načina, predviđanja učinka, interakcija i komplikacija
- DOVOLJNA DOZA - DOVOLJNO DUGO

LIJEKOVI PRVOG IZBORA su oni za koje postoji najveća vjerojatnost da će pokazati zadovoljavajući terapijski učinak u bolesnika s određenim kliničkim slikama ili dijagnostičkim kategorijama.

LIJEKOVI DRUGOG IZBORA su psihofarmaci koji mogu imati ozbiljne nuspojave koje se ne mogu eliminirati ili u manjem postotku ispoljavaju terapijski učinak.

Ciljevi terapije:
 1. otkloniti ispoljavanje bolesti
 2. uspostaviti premorbidno (profesionalno i socijalno ponašanje)
 3. ukloniti socijalne posljedice psihičkog poremećaja 
 4. spriječiti javljanje recidiva bolesti
 5. ublažiti psihomotorni nemir, suzbiti halucinacije i sumanuto mišljenje, dovesti do eksterioracije bolesnika, tj. uspostaviti uvjete za primjenu socioterapijskih i psihoterapijskih metoda liječenja
Lijek se upliće u psihoterapijski odnos:
 1. jača ego poboljšanjem biokemijske i neurofiziološke ravnoteže
 2. ima simboličko značenje, kao dobar ili loš objekt koji dolazi od dobrog ili lošeg terapeuta i kao takav je prihvaćen ili odbijen (placebo)
 3. smanjuje motivaciju za većim sudjelovanjem
 4. smanjuje odgovornost jer se doživljava kao sredstvo koje sve rješava i oslobađa obveza i napora
 5. povećava zavisnost i ograničava slobodu "ja" izbora, obrazac ponašanja

COMPLIANCE

= stupanj prihvaćanja terapije, (udovoljenje), tj. preporuka liječnika, npr. dogovorene sastanke, kompletiranje programa tretmana, uzimanje lijeka, preporuke o promjeni ponašanja ili dijeti…
 • ovisi i o prirodi bolesti, programu tretmana, odnosu liječnik - bolesnik 
 • o kompleksnosti režima liječenja 
 • utjecaju broja traženih promjena ponašanja 
 • o komorbiditetu 
 • o spolu, maritalnom statusu, rasi, vjeri, socioekonomskom statusu, inteligenciji, stupnju edukacije (EE, expressed emotion, George Brown; hostilni osjećaji i nametljivost dijela obitelji npr. u shizofrenih boelsnika, jako asocira s lošom prognozom. Umanjuje je obiteljska terapija i reducira relaps prve epizode. Socijalni suport, stil života, okolina, siromaštvo, socijalna klasa…)
 • (retard preparati, trovanja, pitanja relapsa, vrteća vrata, primjena antikolinergika)
 • predozianja, interakcije koje reduciraju efikasnost lijeka 
 • nuspojave kao originalni simptom bolesti 
 • informirani pristanak
Povećanje compliancea izaziva:
 • Npr. ako liječnik i bolesnik imaju sličan stil komunikacije, slične prioritete, očekivanja i vjerovanja, neodbacivanje
 • Razumijevanje medicinskih savjeta
 • Da zna ime i efekt lijekova koje uzima 
 • Pacijentov subjektivni osjećaj poremećaja u odnosu na liječnikov objektivni
 • Objasniti dijagnozu, uzroke simptoma 
 • Verbalne instrukcije ponoviti! Neka pročita što piše, ponovi što je čuo, koliko puta, pravi broj tableta…
Non-compliance:
 • 30% hospitaliziranih i 60% izvanbolničkih 
 • ako imaju više od tri tipa medikamenata na dan
 • ili ih moraju uzeti više od četiri puta na dan 
 • nuspojave 
 • pacijenti koje nismo educirali 
 • pacijenti kojima ne vjerujemo (npr. primjer sa crvima koji su bili realni, ili luksacija mandibule) 
 • čim se osjećaju bolje - prekidaju uzimati th
 • vežu lijek za liječnika 
 • 1/3 pacijenata se pridržava, 1/3 nikad ne prihvaća, 1/3 djelomično sudjeluje 
 • 50% sudjeluje (od tih 1 odustaje kroz godinu dana); 50% ne prati sav tretman 

NUSPOJAVA (NEUROLEPTIC INDUCED ADVERSE EFFECTS)


= neželjeni efekt (side-effect) lijeka koji je ordiniran u uobičajenoj dozi
= štetno ili veoma neugodno djelovanje koje se javlja primjenom doza u terapijske svrhe i zahtijeva smanjenje doze ili ukidanje lijeka jer predstavlja opasnost u daljnjoj uporabi
= popratne pojave, sporedni efekti – blage reakcije organizma na lijekove
- kada se ne može kompenzirati promjena u količini neurotransmitera promjenom broja receptora (tolerancija, apstinencija)

Nuspojave mogu biti:
 • toksične reakcije
 • preosjetljivost
 • ovisnost
 • teratogeni efekti 
 • NOCEBO (= kada placebo izazove nuspojave); PLACEBO = pseudofarmak, farmokološki inertna supstancija
Nuspojave se pojavljuju u oko 3% slučajeva (incidencija).

Kako spriječiti nuspojave?
 • monoterapijom
 • praćenjem complajensa (compliance)
 • primjenom najmanjih doza
 • drug holidays
 • znati terapijske indikacije
 • imati cjelovitu predodžbu o svakom pojedincu (npr. kod antidepresiva - nuspojave idu prije terapijskog učinka, pa izazivaju odbojnost)
 • dobro registrirati npr. stereotipije (da se zna što je nuspojava)
 • targeting ili ciljanje - znači sustavno djelovati na povlačenje simptoma, čime dolazi do globalnog poboljšanja stanja i stvaranja uvjeta za primjenu i ostalih terapijskih metoda
SINDROM BIHEVIORALNE TOKSIČNOSTI su ona farmakološka djelovanja lijeka ordiniranog u terapijskim dozama, koja izazivaju, preko nespecifičnih mehanizama promjene u kognitivnim, perceptivnim i psihomotornim funkcijama, raspoloženju i motivaciji, ili dovode do intrapsihičkih promjena koje ometaju pacijenta u funkcioniranju ili su opasnost za tjelesno zdravlje

ANTIPSIHOTICI - NARKOLEPTICI – izazivaju pad neurovegetativne tenzije (narkolepsija), djeluju prvenstveno na psihoze (ali i izazivaju nuspojave).

Neuroleptički sindrom = pshomotorna smirenost, emocionalna relaksacija, afektivna indiferentnost, nezainteresiranost bez poremećaja svijesti

Terapijski prozor = više ili niže koncentracije od terapijskog raspona su bez povoljnog teraijskog učinka (npr. Li, nortriptilin (Ladiomil).

Vezani članci
Nuspojave antipsihotika

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More