...

Poremećaji doživljavanja vlastite osobe


Zdrave osobe posjeduju osjećaj vlastitosti svojih misli, postupaka, želja, svijest o sebi (ja sam onaj isti od prije i ovaj sada, različit od okoline, aktivan). Osobnost je vlastitost misli, osjećaja, postupaka, želja i predodžbi.

Poremećaji doživljavanja vlastite osobe:
  • depersonalizacija (sebe doživljava kao nešto tude, nestvarno), gubi se osjećaj vlastitog postojanja; bolesnik se osjeća kao tuđi, ne prepoznaje svoje oči, lice, ruke (sch).
  • derealizacija (doživljava izmjenjenu stvarnost) - osjećaj promijenjenosti okoline - projekcija depersonalizacije (sch),
  • apersonalizacija - bolesnik tuđa svojstva i osobine pripisuje sebi
  • fenomen čitanja ili nametanja misli;
  • dvostruka ličnost (rascjep ličnosti);
  • autizam - poremećaj doživljavanja vlastite osobe pri čemu je jedini realitet unutrašnja doživljavanja, čime su prekinute sve veze s okolinom i vanjskim svijetom;
  • transformacija osobe (vjeruje da se pretvorila u nešto drugo, drugu osobu ili životinju);
  • promjena sheme tijela - osjećaj da je promijenjeno vlastito tijelo.
  • doživljaj dvojnika - osjećaj da ima dvojnika.
Vezani članci
Psihoza

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More