...

Biološke metode liječenja u psihijatriji


Biološke metode liječenja u psihijatriji:
 1. psihofarmaci
 2. elektrostimulativna - elektrokonvulzivna terapija (EKT)
 3. ostale metode liječenja
PSIHOFARMACI

= lijekovi koji u terapijskoj dozi ispoljavaju psihoaktivni učinak i koriste se u liječenju duševnih poremećaja.
(ATK klasifikacija lijekova: N - Pripravci s učinkom na živčani sustav)

1. ANTIPSIHOTICI (neuroleptici) – služe za liječenje psihotičnih poremećaja (organskih psihoza, shizofrenije, paranoje, manije, depresivne psihoze)
(ATK klasifikacija lijekova: N05 - Psiholeptici)
Razlikujemo:
 • a) tipične (klasične): nozinan, prazine, moditen, haldol
 • b) atipične (nove generacije): clozapin-leponex, sulpirid, olanzapin, risperidon, quetiapin, coaxil
Oni izazivaju brojne nuspojave, kao što su npr. neuroleptički sindrom (psihomotorna sedacija i emocionalna relaksacija), zatim neuroleptički parkinsonizam: rigor, tremor, akineziju, hipomimiju, pojačanu salivaciju, hod sitnim koracima...i druge što se liječi antiparkinsonicima kao što su Akineton i Artane.
Neuroleptički sindrom = psihomotorna smirenost, emocionalna relaksacija, afektivna indiferentnost, nezainteresiranost bez poremećaja svijesti.
2. ANKSIOLITICI – otklanjanju napetost, tjeskobu, strepnju i strah. Djeluju anksiolitički, hipnotski (uspavljuju), miorelaksirajuće i antikonvulzivno. Indikacije su i psihotična i nepsihotična anksiozna stanja, npr. razni anksiozni poremećaji, panički poremećaj, sindromi apstinencije, predelirantna i delirantna stanja.
(ATK klasifikacija lijekova: N05 - Psiholeptici)
HIPNOTICI – olakšavaju uspavljivanje i omogućuju spavanje, a koriste se u liječenju nesanice.
To su npr. benzodiazepini: Diazepam (Apaurin), Oksazepam, Xanax, Lekotam, Lexaurin, Lexilium, Loram, Lorsilan, Ansilan; te ostali kao što je npr. Meprobamat, Hemineurin.
(ATK klasifikacija lijekova: N05 - Psiholeptici)

3. PSIHOSTIMULANSI – stimuliraju SŽS (središnji živčani sustav) povećavajući razinu budnosti i psihomotornu aktivnost. Koriste se u liječenju hiperkinetskog sindroma u djece, narkolepsije. Takav je npr. amfetamin, pemolin i drugi. (ATK klasifikacija lijekova: N06 - Psihoanaleptici)
Narkolepsija je pad neurovegetativne tenzije
4. ANTIDEPRESIVI – popravljaju raspoloženje i otklanjaju druge simptome depresije.
To su npr. Amyzol, Ladiomil, Anafranil, Devidon, Avoxin, Prozac, Seroxat, Portal, Fluval, Cipralex, Zoloft... (ATK klasifikacija lijekova: N06 - Psihoanaleptici)

5. STABILIZATORI RASPOLOŽENJA – daju se u manično depresivnim stanjima, tj. kod bipolarnog afektivnog poremećaja, nekih depresivnih poremećaja, shizofreniji i shizoafektivnom poremećaju.
To su Litijeve soli, Lamictal i Tegretol.
(ATK klasifikacija lijekova: N03 - Antiepileptici)

6. NEURODINAMICI, NEUROTROFICI, NOOTROPNE TVARI – poboljšavaju neke funkcije SŽS, kao što je npr. pamćenje i štite ga od štetnih djelovanja, aktivirajući i štiteći moždane stanice popravljajući njihovu ishranu i metabolizam. Daju se u kroničnom organskom psihosindromu. Takav je npr. piracetam (Oikamid, Oicamid, Geratam, Nootropil, Piracetam AL, Piracetam EGIS), pyritinol (Encephabol, Enerbol), Kalicor, Stugeron, Cavinton, ginkgobiloba, lecitin, antioksidansi (ATK klasifikacija lijekova: N06 - Psihoanaleptici)
Lijek se upliće u psihoterapijski odnos: 
 1. poboljšava biokemijsku i neurofiziološku ravnotežu
 2. jača ego
 3. ima simboličko značenje, kao dobar ili loš objekt koji dolazi od dobrog ili lošeg terapeuta i kao takav je prihvaćen ili odbijen (placebo)
 4. smanjuje motivaciju za većim sudjelovanjem
 5. smanjuje odgovornost jer se doživljava kao sredstvo koje sve rješava i oslobađa obveza i napora
 6. povećava ovisnost i ograničava slobodu "ja" izbora
 7. može postati obrazac ponašanja
NUSPOJAVE I LIJEKOVI, PLACEBO

ELEKTROSTIMULATIVNA - ELEKTROKONVULZIVNA TERAPIJA (EKT)

= primjena električne struje napona od 70-130 V, jačine od 200 do 1600mA,u trajanju od 0,1 do 0,5 sekundi. Zahvat se obavlja u anesteziji i miorelaksaciji (mitigirana ECT), u koju se pacijent uvodi davanjem i.v. (intravenozno) barbiturata Naloksona ili Nesdonala koji djeluje kao kratkotrajni anestetik; zatim miorelaksansa Leptosukcina pa ne dolazi do grand mal napada, te Atropina kako bi se spriječila salivacija tj. hipersekrecija.

EKT se primjenjuje u liječenju depresivnih stanja, stupora, shizoafektivnih psihoza, malignog neuroleptičkog sindroma.

OSTALE METODE LIJEČENJA
 1. TERAPIJA SVJETLOM (light therapy);
 2. KRONOTERAPIJA (pomicanje vremena odlaska na spavanje)
 3. PARCIJALNA ILI POTPUNA DEPRAVACIJA SPAVANJA;
 4. LIJEČENJE SNOM
 5. PSIHOKIRURGIJA (lobotomija, cingulotomija, leukotomija);
 6. BIOFEDBACK,
 7. AKUPUNKTURA (acum - igla; ipun gere - zabadati)
 8. AROMATERAPIJA (mirisi), KROMOTERAPIJA (koloroterapija, boje), GLAZBOTERAPIJA (zvuk), BIBLIO i FILMO terapija...
Ciljevi terapije:
 1. otkloniti ispoljavanje bolesti
 2. uspostaviti premorbidno (profesionalno i socijalno ponašanje)
 3. ukloniti socijalne posljedice psihičkog poremećaja (antistigma programi)
 4. spriječiti javljanje recidiva bolesti
 5. ublažiti psihomotorni nemir, suzbiti halucinacije i sumanuto mišljenje, dovesti do eksterioracije bolesnika, tj. uspostaviti uvjete za primjenu socioterapijskih i psihoterapijskih metoda liječenja
Vezani članci
Psihoterapijske metode liječenja u psihijatriji

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More