...

Klasifikacije u sestrinskoj praksi


Stadanrdizirane klasifikacije sestrinske prakse

Sestrinska terminologija obuhvaća formalan, strukturiran jezik koji definira sve sastavnice zdravstvene njege:
- procjenu,
- planiranje,
- provođenje intervencija, te
- evaluaciju.

Standardizirane klasifikacije sestrinske prakse i sestrinska terminologija počele su se razvijati 70-ih godina dvadesetog stoljeća s ciljem opisivanja sestrinske prakse, razvijanja sestrinske profesije te olakšavanja komunikacije između članova zdravstvenog tima.

NANDA - Klasifikacija sestrinskih dijagnoza

Klasifikacija sestrinskih dijagnoza Sjevernoameričkog udruženja za sestrinske dijagnoze (NANDA) prva je objavljena klasifikacija sestrinske prakse.
Prva klasifikacija je objavljena 1960. godine i sadržavala je 21 problem,
posljednja klasifikacija objavljena je 2003./2004. i obuhvaća 167 sestrinskih dijagnoza.

Klasifikacija obuhvaća:
  • naziv (ime, sažeti opis problema), 
  • definiciju svake pojedine dijagnoze, 
  • definirajuća obilježja te 
  • etiološke i rizične čimbenike. 
Definicija sestrinske dijagnoze navedena u klasifikaciji objašnjava značenje dijagnoze te omogućuje razlikovanje te dijagnoze od svih drugih,
Definirajuća obilježja su simptomi i znakovi na temelju kojih možemo prepoznati da postoji dijagnoza.
Uz svaku dijagnozu navedeni su etiološki čimbenici te čimbenici rizika koji mogu utjecati na pojavu problema.

NIC - Klasifikacija sestrinskih intervencija

Klasifikacija sestrinskih intervencija objavljena je 1992. godine, a četvrto izdanje te klasifikacije obuhvaća 514 intervencija.

Intervencija je svaka aktivnost zasnovana na kliničkoj procjeni i znanju, koju izvodi medicinska sestra sa svrhom ostvarivanja ciljeva skrbi za pacijenta/ klijenta.

Klasifikacija sestrinskih intervencija je sveobuhvatna, na istraživanjima utemeljena klasifikacija intervencija sestrinske prakse.
Korisna je za planiranje i provođenje intervencija, dokumentiranje sestrinske prakse, komunikaciju i istraživanja.
Obuhvaća intervencije koje provodi medicinska sestra samostalno te intervencije koje provodi u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima, intervencije koje se odnose na direktnu i indirektnu zdravstvenu njegu.

NOC - Klasifikacija ishoda zdravstvene njege

Klasifikacija ishoda zdravstvene njege razvijena je 1996., a posljednja verzija obuhvaća 330 ishoda zdravstvene njege.
To je standardizirana, sveobuhvatna klasifikacija ishoda zdravstvene njege za pacijenta/klijenta i razvijena je s ciljem evaluacije učinaka sestrinskih intervencija.

Standardizirani ishodi zdravstvene njege nužni su za trajno praćenje stanja pacijenta (trajnu i završnu evaluaciju), dokumentiranje zdravstvene njege, za razvoj sestrinskog znanja.

Ishod zdravstvene njege je mjerljivo stanje, ponašanje ili doživljaj pojedinca, obitelji, zajednice koje je moguće mjeriti (na skali 0-5) i na koje je moguće utjecati sestrinskim intervencijama.

ICNP - Međunarodna klasifikacija sestrinske prakse

Međunarodna klasifikacija sestrinske prakse je klasifikacija fenomena, postupaka, vrednovanja rezultata koji opisuju sestrinsku praksu.
Počela se razvijati devedesetih godina prošlog stoljeća i prva je verzija objavljena 1996. Cilj joj je bio opisati sve sastavnice sestrinske prakse.

ICNP opisuje zdravstvenu njegu pojedinaca, obitelji ili zajednice, omogućuje usporedbu podataka u različitim kliničkim populacijama, okruženjima, zemljopisnim područjima, vremenima, potiče sestrinska istraživanja, daje podatke o sestrinskoj praksi.

Uz ove klasifikacije sestrinske prakse koje opisuju pojedine dijelove (NANDA, NIC, NOC) ili sve (ICNP) sastavnice sestrinske prakse razvijene su i specifične klasifikacije koje se odnose na pojedine sestrinske djelatnosti poput zdravstvene njege u kući, primjerice Georgetown Home Health Care Classifi cation – HHCC.

Za razvijanje sestrinske profesije iznimno je važno poznavanje i unaprjeđivanje specifične sestrinske terminologije.

Sestrinska terminologija

Sestrinska terminologija:
  • opisuje sestrinsku praksu (čini ju poznatijom drugim članovima tima i klijentima)
  • unaprjeđuje komunikaciju među medicinskim sestrama i drugim članovima tima
  • pomaže u unaprjeđivanju i podučavanju zdravstvene njege
  • omogućuje usporedbu rezultata zdravstvene njege
  • olakšava dokumentiranje zdravstvene njege
  • potiče sestrinska istraživanja.
Specifičnosti zdravstvene njege, brojnost, složenost i raznolikost problema koje rješavamo u pacijenata postavlja pred medicinske sestre vrlo visoke zahtjeve.
Korištenje sestrinskom terminologijom olakšava medicinskim sestrama zadovoljavanje tim zahtjevima.
Kako bi se unaprijedila komunikacija u timu, osigurao kontinuitet zdravstvene njege te osigurala vjerodostojnost i specifičnost sestrinstva kao profesije nužno je poznavanje i razvijanje sestrinske terminologije.

(autor: mr.sc. Elvira dr. Koić)

Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More