...

Kognitivne teorije emocija


Emocije su interakcija perifernih i centralnih faktora.

Korteks (kora velikog mozga) kreira kognitivni odgovor na informacije koje dolaze s periferije a koji je sukladan OČEKIVANJIMA osobe i SOCIJALNOM KONTEKSTU u kojem se osoba nalazi.

Schachter-Singerov eksperiment (1962.g.) doveo je do tri značajna nalaza:
  • Skupina koja je primila placebo je pokazala slabije emocionalne odgovore i izjavila o manjem intenzitetu emocionalnoga doživljaja u usporedbi sa skupinama koje su primile ADRENALIN
  • Ispitanici koji su korektno informirani o djelovanju adrenalina su pokazali slabije emocionalne odgovore u usporedbi s onima kojima nije ništa rečeno ili kojima su date pogrešne informacije
  • Ponašanje ispitanika je slijedilo ponašanje povjerenika – najviše su pod utjecaj povjerenikova ponašanja potpali ispitanici koji su bili pogrešno informirani o djelovanju adrenalina
Magda Arnold razrađuje pojam PROCJENE (= prosudba potencijalne štete ili koristi) a emocije definira kao tendencije približavanja onome što se procjeni dobrim ili udaljavanja od onoga što se procjeni lošim
- Proces procjene se odvija na nesvjesnoj razini, ali se njezini efekti registriraju u svijesti kao emocionalni doživljaj ili osjećaj

Pojam procjene je preuzeo Lazarus - objašnjava način reakcije ljudi na, kao i suočavanje sa, stresne događaje u životu - "Kognicija* je nužan i dovoljan uvjet za emociju"

LeDeux - emocije i kognicije su odvojene ali međudjelatne funkcije posredovane različitim, ali
međusobno povezanim strukturama mozga

* kognicija = spoznaja

Vezani članci
Emocije

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More