...

Nastanak duševnih poremećaja


Hipoteze o nastanku duševnih poremećaja
 • Psihogene: duševni poremećaj je rezultat neadekvatno odgovora na konflikt između realiteta i želja pojedinca.
 • Somatogene: duševni poremećaj je posljedica poremećene funkcije SŽS-a, koji se prijenosi genetski tj. nasljeđem.
 • Suvremeno gledište: duševni poremećaj je rezultat interakcije nasljednih (genetskih), fizičkih i psihosocijalnih.

Uzroci nastanka duševnih poremećaja

Duševni poremećaj je rezultat interakcije osobnosti s predisponirajućim i precipitirajućim čimbenicima.

1. 
PREDISPONIRAJUĆI čimbenici su oni koji čine osobu podložnom ili ranjivom za razvoj duševnog poremećaja.

Najznačajniji predisponirajući čimbenici su:
 • genetski (geni ili kombinacija gena daju predispozicijsku dijatezu za duševni poremećaj),
 • dobni (adolescencija, involucija, starost)
 • spolni (u kombinaciji s psihosocijalnim čimbenicima)
„ Predispozicijski značaj gena potvrđuju slijedeća opažanja:
 1. učestalost shizofrenije je veća u potomaka shizofrenih nego u općoj populaciji,
 2. učestalost bipolarnog afektivnog poremećaja veća je među potomcima bolesnika od tog poremećaja nego u općoj populaciji,
 3. ima sve više dokaza da su i neke vrste demencija hereditarne (nasljedne) 
2.
PRECIPITIRAJUĆI čimbenici su oni koji provociraju nastanak duševnog poremećaja, odnosno prethode kliničkim znacima početka poremećaja.

Precipitirajući su prije svega čimbenici okoline koji proizlaze iz fizičkog i emocionalnog okruženja osobe:
 • različite obiteljske interakcije (ženidba, razvod, rođenje ili smrt u obitelji), 
 • interpersonalni odnosi (s prijateljima, susjedima, na radnom mjestu), 
 • drugo (financijsko stanje, tjelesna kondicija, bolesti, infekcije, kemikalije, lijekovi, sredstva ovisnosti, deficiti vitalnih tvari, fizički nedostatak)
Vezani članci
Rang životnih kriza

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More