...

Temperament

Temperament je sklop urođenih predispozicija emocionalnog doživljavanja i reagiranja.

Temperament je određen nasljeđem, tjelesnom konstitucijom i, posebno, građom i funkcioniranjem autonomnog živčanog i endokrinog sustava .

Prvu i najpoznatiju teoriju i tipologiju temperamenta dali su Hipokrat i rimski liječnik Galen. Prema ovoj teoriji , u zavisnosti od toga koji od četiri tjelesna soka prevladava u organizmu, ispoljit će se jedan od četiri tipa temperamenta:
  • flegmatičan (miran), 
  • koleričan (neobuzdan), 
  • melanholičan (slab) ili 
  • sangviničan (živahan).
Vezani članci
Humoralna teorija karaktera

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More