...

Nuspojave antipsihotika

I. NA PONAŠANJE 

- farmakogena depresija i distimija, anksioznost
- kvantitativni poremećaji svijesti (od somnolencije do kome)
- delirantne manifestacije - noćni nemir, tremor, znojenje, čulne obmane
- ekspanzivno razdražljvia stanja, hiperaktivnos, impulzivne reakcije, paranoidno - halucinatorni simptomi
- bizarni snovi
- teškoće socijalne adaptacije, učestali konflikti

II. NEUROLOŠKE

III. NE-NEUROLOŠKE

a) anti- histaminski efekti - hipotenzija, sedacija, porast tjelesne težine

b) anti NA (noradrenergički) alfa1 receptori
 • vrtoglavica 
 • posturalna hipotenzija 
 • ortostatska hipotenzija 
 • refleksna tahikardija
anti alfa2 = kočenje antipsihotičkog učinka klonidina, gvanitidina i alfa metildope
kočenje uptake NE – poremećaj erekcije i ejakulacije, tremor, tahikardija, produbljenje depresije, povećanje presornih učinaka simpatomimetičkih amina

c) anti muskarinske (antikolinergičke) /suh, crven kao cikla/
 • centralni i periferni anti-kolinergički efekti 
 • zamagljen vid, suha usta, retencija urina, opstipacija, sinus tahikardija 
 • karijes, smanjenje salivacije, smanjenje znojenja 
 • fotofobija
 • ortostatska hipotenzija
 • povećanje tjelesne težine
 • retrogena ejakulacija, seksualne disfunkcije
 • sniženje bronhalne sekrecije, spazam bronha, pogoršanje astme (antikolinergici-anti-bronhokonstriktorno)
 • hipertermija
 • problemi memorije
 • glaukom uskog kuta
 • antikolinergički delirij
d) anti dopaminergičke
 • - endokrine - hiperprolaktinemija, menstrualne disfunkcije, seksualne disfunkcije
 • - neurološke NP
  • 1. poremećaji kretanja -
  • 2. na multiple sustave - 
Vezani članci
Antipsihotici koji se najčešće koriste
Više informacija o antipsihoticima

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More