...

Metode liječenja u psihijatriji


Ciljevi terapije:
  1. otkloniti pojavu bolesti
  2. uspostaviti premorbidno (profesionalno i socijalno ponašanje)
  3. ukloniti socijalne posljedice psihičkog poremećaja (antistigma programi)
  4. spriječiti javljanje recidiva (ponovne pojave) bolesti
  5. ublažiti psihomotorni nemir, suzbiti halucinacije i sumanuto mišljenje, dovesti do eksterioracije bolesnika, tj. uspostaviti uvjete za primjenu socioterapijskih i psihoterapijskih metoda liječenja
A) BIOLOŠKE
  1. PSIHOFARMACI = lijekovi koji u terapijskoj dozi ispoljavaju psihoaktivni učinak i koriste se u liječenju duševnih poremećaja.
  2. ELEKTROSTIMULATIVNA - ELEKTROKONVULZIVNA TERAPIJA (EKT) = primjena električne struje napona od 70-130 V, jačine od 200 do 1600mA,u trajanju od 0,1 do 0,5 sekundi. 
  3. OSTALE METODE LIJEČENJA


B) PSIHOTERAPIJSKE METODE LIJEČENJA

PSIHOTERAPIJA = psihološka metoda liječenja neuroza i drugih psihičkih poremećaja, koja se na osnovi indikacije primjenjuje planski i s određenim terapijskim ciljem.

Vezani članci
Biološke metode liječenja u psihijatriji
Psihoterapijske metode liječenja u psihijatriji

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More