...

Svijest i poremećaji svijesti


Svijest je sposobnost orijentacije u vremenu i prostoru, prema sebi i drugima.
Svijest je cjelokupnost psihičkih procesa u određenom vremenu, znanje onoga što se događa u vlastitom duhu, jasnoća doživljavanja.

Svijest uključuje:
1. sposobnost planiranja za buduće aktivnosti;
2. definiranje prioriteta i izvršenje planova;
3. usmjeravanje pažnje;
4. pretraživanje dugotrajne memorije.

Postoje sustavi za regulaciju:
1. sustav budnosti i regulacije tonusa;
2. sustav učenja i pamćenja, tj. prijema, obrade i čuvanja informacija;
3. sustav programiranja.

Ako je osoba sposobna dati ispravne podatke o sebi i drugima, prostornim i vremenskim zbivanjima, kažemo da je u stanju OČUVANE ili PRIBRANE SVIJESTI, a u suprotnom, svijest je POREMEĆENA, izmijenjena ili pomućena.

Poremećaje svijesti dijelimo na:
 1. fiziološke promjene svijesti (spavanje, pospanost)
 2. inducirane promjene svijesti (hipnoza, trans = sužena svijest, isključena psihomotorika, sve osim slušne zone kore mozga).
 3. poremećaje svijesti (prema jasnoći i sadržaju):
  • kvantitativni poremećaji svijesti (stupnjevi budnosti): 
   • nesvjestica, omaglica, kolaps, 
   • letargija, somnolencija (pospanost), 
   • sopor (reagira samo na jake podražaje), 
   • koma (ugasli refleksi, kao i refleks zjenica, nereaktibilnost i na jake bolne podražaje).
  • kvalitativni poremećaji svijesti (sadržaja: obuzeta svijest, delirantna svijest, sumračna svijest):
   • rasplinuta svijest, 
   • konfuzna stanja (smetenost, zbunjenost). Konfuzno-oneroidno stanje - nesigurna orijentacija, smetenost, zbunjenost, ideje odnosa, labilni afekt...
   • delirij (neorijentiranost, iluzije i halucinacije, strah, psihomotorička uzbuđenost, amnezija za stanje). Delirantno stanje jest sužena svijest, optičke halucinacije, motorički nemir, dezorijentacija, inkoherentno mišljenje  (u alkoholnom deliriju).
   • sumračna stanja - poremećaj svijesti u kojem je ona sužena i pomućena. Dezorijentacija je izrazita (epilepsija, patološka opitost). 
   • fuge - bezrazložno lutanje pri suženoj svijesti, 
   • somnabulizam (mjesečarenje).
   • hipnotičko stanje svijesti
Orijentacija = sposobnost snalaženja, u vremenu i prostoru, prema sebi i drugima.
Dvostruka orijentacija (dvostruko knjigovodstvo) - shizofreni bolesnici žive i u realnom i u sumanutom svijetu.

Vezani članci
Različita stanja svijesti

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More